Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Տավուշ / ք. Բերդ

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Այլծերերի խնամքի կենտրոնի վերանորոգում4,000----4,000-
Բնակարանաշինությունբազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում33,700---15,00048,700-
ԳազաֆիկացումՇիրազի փ, Գազաֆիկացում-2,280---2,280-
Գազաֆիկացումփ, Խորենացու գազաֆիկացում-1,320---1,320-
Կրթական օբյեկտներթիվ 4 դպրոցի կոյուղագծի վերականգնում2,800----2,800-
Կրթական օբյեկտներերաժշտական դպրոցի կառուցում29,230-60,29720,417-109,943119,000
Կրթական օբյեկտներթիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգում49,72079,231---128,951-
Կրթական օբյեկտներթիվ 2 դպրոցի ջեռուցում12,000----12,000-
Կրթական օբյեկտներթիվ 2 դպրոցի մարզադահլիճի կառուցում/տարածքի բարեկարգում/----127,289127,289-
Կրթական օբյեկտներարհեստագործական դպրոցի վերանորոգում /հրատապ/----37,47537,475-
Ճանապարհաշինությունսելավներից վնասված փողոցների հիմնանորոգում31,380----31,380-
ՃանապարհաշինությունՀ-36-Իջևան-գանձաքար-6,970---6,970-
ՃանապարհաշինությունՄաշտոցի փողոցի վերականգնում /հրատապ/----76,78676,786-
Ոռոգման համակարգերի կառուցումՋՕԸ ներքին ցանցի վերակառուցում90,000----90,000-
Ոռոգման համակարգերի կառուցում«Ոռոգման համակարգի հիմնանորոգում» ծրագիր----3,5003,500-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումԲերդ քաղաքի խմելու ջրի ներքին ցանցի վերակառուցում---310,933-310,933-
Վարչականդատարանի շենքի կառուցում150,000----150,000-
Վարչականոստիկանության շենքի կառուցում180,000----180,000-
Վարչականանտառտնտեսության ադմինիստրատիվ շենքի կառուցում41,000----41,000-
Ընդամենը`623,83089,80160,297331,350260,0501,365,327119,000

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին