Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Շիրակ / ք. Արթիկ

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
ԱյլԱրթիկի քաղաքային այգու բարեկարգում--73,087--73,087-
ԲնակարանաշինությունԲԳՎ-ի տրամադրում---8,400-8,400-
Բնակարանաշինությունք. Արթիկի 10 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)-----75,000-
ԲնակարանաշինությունԱրթիկ քաղաքի թվով 16 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում----96,00096,000-
ԲնակարանաշինությունԱրթիկ քաղաքի թվով 11 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների հիմնանորոգում83,710----83,710-
Գազաֆիկացումք. Արթիկի Լմբատ թաղ 21,22,23,24, բբշ գազաֆիկացում-1,080---1,080-
Գետերի հունի և սելավատարերի մաքրում (ափապաշտպան միջոցառումներ)Արթիկ քաղաքի «Մովրովի» սելավատար հունի հիմնանորոգում (Արթիկ քաղաքի տարածք)7,853----7,853-
Կրթական օբյեկտներՇիրակի մարզի ք. Արթիկի թիվ 6 դպրոցի հիմնանորոգում46,42149,93615,98221,449-133,787-
Կրթական օբյեկտներԱրթիկի թիվ 5 դպրոցի ջեռուցման ներքին ցանցի վերանորոգում--18,374--18,374-
Կրթական օբյեկտներԱրթիկի թիվ 4 դպրոցի ջեռուցման ներքին ցանցի վերանորոգում--7,062--7,062-
Կրթական օբյեկտներք.Արթիկի թիվ 8 դպրոցի տանիքի վերանորոգում /հրատապ/----4,0004,000-
Կրթական օբյեկտներք.Արթիկ թիվ 1 հատուկ դպրոցի սանհանգույցների և կոյուղագծերի հիմնանորոգում, տանիքի վերանորոգում /հրատապ/-------
Կրթական օբյեկտներք.Արթիկի թիվ 1 դպրոցի տանիքի վերանորոգում /հրատապ/----4,0004,000-
Կրթական օբյեկտներԱրթիկի թիվ 7 դպրոցի տանիքի վերանորոգում/հրատապ/----12,93812,938-
ՃանապարհաշինությունԱրթիկ քաղաքի Շահումյան փողոցի հիմնանորոգում` 1.6կմ. /հրատապ/----226,724226,724-
Ճանապարհաշինությունք.Արթիկ Բաղրամյան փողոցի մասնակի վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)----40,00040,000-
Նախադպրոցական հաստատություներԱրթիկի թիվ 1մանկապարտեզի ջեռուցման ներքին ցանցի վերանորոգում--6,812--6,812-
Նախադպրոցական հաստատություներԱրթիկի թիվ 2 մանկապարտեզի ջեռուցման ներքին ցանցի վերանորոգում--6,772--6,772-
Նախադպրոցական հաստատություներԱրթիկի թիվ3 մանկապարտեզի ջեռուցման ներքին ցանցի վերանորոգում--5,099--5,099-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումՋրամատակարարման համակարգի բարելավում----1,153,4581,153,458-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումԱրթիկի զինվորական մասից մինչև Նոր Կյանք գյուղի հուշաբլուր ջրագծի անցկացում /հրատապ/-----15,195-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումԱրթիկ քաղաքի 300մմ տրամագծի 1կմ երկարության կոյուղու կոլեկտորի, 150մմ տրամագծի 1.5կմ երկարության կոյուղու ներքին ցանցի կառուցման աշխատանքներ28,049----28,049-
Ընդամենը`166,03351,016133,18829,8491,537,1202,007,400-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին