Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Շիրակ / Ախուրյան

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
ԱյլՇաքարի գործարանի կառուցում--15,000,0007,000,000-22,000,000-
Բնակարանաշինությունգ. Ախուրյանի 3 բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)-----28,000-
Բնակարանաշինությունգ. Ախուրյան, 104 բնակարաններով թվով 3 բազմաբնակարան շենքերի կառուցում----2,900,0472,900,047-
Կրթական օբյեկտներԱխուրյանի Նոր Ախուրյան թաղամասի դպրոցի տանիքի վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)-----6,000-
Կրթական օբյեկտներԱխուրյանի թիվ 1 դպրոցի կաթսայատան կառուցում, գազաֆիկացում և ներքին ջեռուցման համակարգի հիմնանորոգում՝ 420 աշ/տեղ18,064----18,064-
Ոռոգման համակարգերի կառուցում«Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում-18,880---18,880-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումՇիրակի մարզի ջրամատակարարման և ջրահեռացման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր---405,534-405,534-
Ընդամենը`18,06418,88015,000,0007,405,5342,900,04725,376,525-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին