Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Լոռի / ք. Տաշիր

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Առողջապահական օբյեկտներ ՀՀ Լոռու մարզի ք.Տաշիրի հիվանդանոցի և կաթսայատան հիմնանորոգում49,67412,699---62,373-
Բնակարանաշինությունք. Տաշիրի Շահումյան փող թիվ 5 բ, 7բ /շենքերի տանիքների և շքամուտքերի հիմնանորոգում8,780----8,780-
Բնակարանաշինությունք. Տաշիրի Էրեբունի համատիրության թիվ 6, 4 բ/շենքերի տանիքի և շքամուտքերի հիմնանորոգում12,830----12,830-
Բնակարանաշինությունք. Տաշիրի Դպրոցականների համատիրության թիվ 11 բ/շենքի տանիքի և շքամուտքերի հիմնանորոգում10,550----10,550-
Բնակարանաշինությունք. Տաշիրի Ջահուկյան փողոցի թիվ 13 բազմաբնակարան բ/շենքերի տանիքի և շքամուտքերի հիմնանորոգում7,000----7,000-
Բնակարանաշինությունք. Տաշիրի Շահումյան փող թիվ 5 բ, 7բ /շենքերի տանիքների և շքամուտքերի հիմնանորոգում8,780----8,780-
Բնակարանաշինությունք. Տաշիրի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում հրատապ/----27,99327,993-
Կրթական օբյեկտներք. Տաշիրի թիվ 4 դպրոցի կառուցում59,37054,785---114,155-
Համայնքային կենտրոններՏաշիրի համայնքային կենտրոնի նախագծում--709--709-
Ճանապարհաշինությունք. Տաշիրի Ակադեմկիոս Ջահուկյանի փողոցի հիմնանորոգում39,255----39,255-
Ճանապարհաշինությունք. Տաշիրի փողոցների ասֆալտապատում /հրատապ/----28,80028,800-
ՃանապարհաշինությունՏաշիրի փողոցների ասֆալտապատում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) ----44,00044,000-
Ճանապարհաշինությունք. Տաշիրի Էրեբունի փողոցի վերանորոգում----9,6059,605-
Նախադպրոցական հաստատություներՏաշիրի մանկապատանեական մարզադպրոցի շենքի հիմնանորոգում--66,353--66,353-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումջրամատակարարման և Ջրահեռացման (սեկտորի) վարկային ծրագիր----292,658292,658-
ՎարչականԼոռու մարզի Կալինինոյի բաժնի մասնաշենքի վերանորոգում24,300----24,300-
Ընդամենը`220,53967,48467,062-403,056758,141-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին