Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Լոռի / ք. Ստեփանավան

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
ԱյլՍտեփանավանի փողոցների լուսավորության համակարգի վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) -----6,000-
Բնակարանաշինությունք. Ստեփանավանի Դեսինի փող. թիվ 3, 5, 7, 78 բազմաբնակարան բ/շենքերի տանիքների հիմնանորոգում37,200-360,995207,871-606,066-
Բնակարանաշինությունք. Ստեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում /հրատապ/----22,45022,450-
ԲնակարանաշինությունՍտեփանավանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) -----11,000-
Գազաֆիկացումք. Ստեփանավանի 4-րդ միկրոշրջանի գազաֆիկացում9,756----9,756-
Գազաֆիկացումք. Սպիտակի <<Վարդպետաց.. Թաղամասի գազաֆիկացում---118,080-118,080-
Կրթական օբյեկտներք. Ստեփանավանի թիվ 3 դպրոցի վերանորոգում49,22434,713---83,937-
Կրթական օբյեկտներք. Ստեփանավանի թիվ 5 դպրոցի վերանորոգում 60,20837,851---98,058-
Ճանապարհաշինությունք. Ստեփանավանի Ռումինական փողոցների նորոգում29,339----29,339-
Ճանապարհաշինությունք.Ստեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում /հրատապ/----33,60133,601-
ՃանապարհաշինությունՍտեփանավանի փողոցների ասֆալտապատում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) ----54,00054,000-
Մարզական օբյեկտներ ք. Ստեփանավանի մարզադպրոցի վերանորոգում69,73737,630105,461107,813-320,641-
Մարզական օբյեկտներք. Ստեփանավանի մարզադպրոցի ջեռուցման համակարգի կառուցում---21,028-21,028-
Մշակութայինք. Ստեփանավանի մշակույթի պալատի շինարարություն225,939-79,43919,915-325,294-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումք. Ստեփանավանի Ձախափնյա թաղամասի կոյուղագծի F-700 մմ տրամագծի կոլեկտորի կառուցում16,397----16,397-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումՋրամատակարարման և Ջրահեռացման (սեկտորի) ծրագիր----211,418211,418-
ՎարչականՍտեփանավանի տարածքային անասնաբուժական լաբորատորիա 25,833----25,833-
Ընդամենը`523,633110,194545,895474,707321,4691,992,898-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին