Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Լոռի / ք. Թումանյան

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Այլե/կայարան Քոբայրավանքի վերանորոգում-17,780---17,78015,000
ԱյլԹումանյանի փողոցների լուսավորության համակարգի կառուցում(երկրորդ հրատապ ծրագիր) ----5,0005,000-
Այլք. Թումանյանի կենտրոնական փողոցի լուսավորության կառուցում/հրատապ/----5,0005,000-
ԲնակարանաշինությունՔ. Թումանյանի թիվ 5 փողոցի թիվ 5, 9, 10 և Թիվ 6 փողոցի թիվ 14, 15, ինչպես նաև Թիվ 7 փողոցի թիվ 10 բազմաբնակարան բ/շենքերի տանիքների հիմնանորոգում14,121----14,121-
ԲնակարանաշինությունՔ. Թումանյանի Թիվ 5 փող. թիվ 7 բ/շենքի ամրացում29,909----29,909-
Բնակարանաշինությունք. Թումանյանի 13-րդ փողոցի թիվ 8 բազմաբնակարան շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/-----5,996-
Բնակարանաշինությունք. Թումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների հիմնանորոգում /հրատապ/----5,9965,996-
ԲնակարանաշինությունԹումանյանի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր) ----6,0006,000-
Կրթական օբյեկտներք. Թումանյանի դպրոցի մարզադահլիճի հատակների նորոգում /հրատապ/----8,5978,597-
Ճանապարհաշինությունք. Թումանյանի կենտրոնական փողոցի հիմնանորոգում9,818----9,818-
Ճանապարհաշինությունք. Թումանյան կենտրոնական փողոցի փոսային հորոգում /հրատապ/----5,7655,765-
ՄշակութայինՄշակույթի տան հիմնանորոգում-35,275---35,275-
Ընդամենը`53,84853,055--36,358149,25715,000

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին