Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Արմավիր / ք. Արմավիր (Հոկտեմբերյան)

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Առողջապահական օբյեկտներ«Արմավիրի բժշկական կենտրոն» ՓԲԸ-ի վերանորոգում---695,580-695,580-
Բնակարանաշինությունք.Արմավիրի Շահումյան փողոց թիվ 11, Մաշտոցի փողոց թիվ 3 Ա և Երևանյան փողոց թիվ 38 Ա շենքերի տանիքների հիմնանորոգում10,980----10,980-
ԲնակարանաշինությունԱրմավիր քաղաքի Հանրապետության փողոց թիվ 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի ուժեղացման աշխատանքներ56,071----56,071-
ԲնակարանաշինությունԱրմավիր քաղաքի Հանրապետության փողոց թիվ 1 բազմաբնակարան բնակելի շենքի ուժեղացման աշխատանքներ6,502----6,502-
ԲնակարանաշինությունԱրմավիր քաղաքի Շահումյան փողոց թիվ 2 շենքի տանիքի և աստիճանների հիմնանորոգում /3,198----3,198-
Բնակարանաշինությունք.Արմավիրի բազմաբնակարան բնակելի շենքերի տանիքների վերանորոգում /հրատապ 1, 2 /-----90,000-
Գազաֆիկացումք.Արմավիր, Բաղրամյան թիվ 18 բ/բ շենք--240--240-
Գազաֆիկացումք.Արմավիր, Բաղրամյան թիվ 35 բ/բ շենք--240--240-
Գազաֆիկացումք.Արմավիր, Երևանյան թիվ 24 բ/բ շենք--360--360-
Գազաֆիկացումք. Արմավիր Փախստականների թաղ. գազամատակարարում-7,440---7,440-
ԳազաֆիկացումՔաղաքի 107 և 108 թաղամասերի գազաֆիկացում /հրատապ 2/----36,00036,000-
Կրթական օբյեկտներԲախշյանի անվան թիվ 2 դպրոցի վերանորոգում58,62224,68052,792--136,094-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիր քաղաքի N 6 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում (տանիքի և պատուհանների փոխում)58,651----58,651-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիր քաղաքի N 8 միջնակարգ դպրոցի հիմնանորոգում75,594----75,594-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիրի թիվ 1 դպրոցի նորոգում-71,80625,26620,446-117,519-
Կրթական օբյեկտներ«Արմավիրի պետական գյուղատնտեսական քոլեջ» ՊՈԱԿ հիմնանորոգում---116,086-116,086-
Կրթական օբյեկտներ«Արմավիր քաղաքի թիվ 1 հատուկ /օժ./ դպրոց» ՊՈԱԿ-ի կավագործական արհեստանոցի շինարարություն---1,159-1,159-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիր քաղաքի թիվ 5 դպրոցի ջերմամեկուսացման աշխատանքներ---55,000-55,000-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիրի թիվ 5 հիմնական դպրոցի հիմնանորոգում /հրատապ/----90,00090,000-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիրի թիվ 9 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում(երկրորդ հրատապ ծրագիր)----50,00050,000-
Կրթական օբյեկտներԱրմավիրի թիվ 10 միջնակարգ դպրոցի վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)----50,00050,000-
Կրթական օբյեկտներթիվ 5 դպրոցի վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)----79,48379,483-
Ճանապարհաշինությունք.Արմավիրի Մաշտոցի պողոտայից դեպի Բաղրամյան ճանապարհի հիմնանորոգում (Սայաթ-Նովա փողոցի հատվածը9,945----9,945-
Մարզական օբյեկտներք.Արմավիրի թիվ.1մարզադպրոցի շենքի վերանորոգում, կաթսայատան կառուցում94,367----94,367-
Մշակութայինք. Արմավիրի արվեստի դպրոցի նորոգում64,21549,95040,225--154,391-
ՄշակութայինԱրմավիրի մարզային գրադարանի 150քմ տարածքի վերանորոգում---5,000-5,000-
Նախադպրոցական հաստատություներԱրմավիր ք-ի մանկապատանեական կենտրանի մարզադահլիճի հիմնանորոգում40,968----40,968-
Ոռոգման համակարգերի կառուցում«Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգման» ծրագիր----18,00018,000-
Ոռոգման համակարգերի կառուցումՈռոգման համակարգերի վերականգնման հրատապ վարկային ծրագիր---124,472-124,472-
Ընդամենը`479,113153,876119,1231,017,743323,4832,183,340-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին