Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Արմավիր / Բամբակաշատ

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Կրթական օբյեկտներդպրոցի հիմնանորոգում59,17339,79512,55526,309-137,831-
Մշակութայինմշակույթի տան վերանորոգուման և ջեռուցման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի կազման և փորձաքննության աշխատանքներ--2,066----
Ոռոգման համակարգերի կառուցում«Ոռոգման համակարգերի հիմնանորոգում» ծրագիր-3,81713,574-94718,338-
Ընդամենը`59,17343,61228,19526,309947156,169-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին