Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Արարատ / Ղուկասավան

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Կրթական օբյեկտներդպրոցի վերանորոգում69,994----69,994-
Նախադպրոցական հաստատություներՂուկասավանի համայնքի մանկապարտեզի հիմնանորոգում9,999----9,999-
Ոռոգման համակարգերի կառուցումԿոլեկտորադրենաժային ցանցի մաքրում և ընթացիկ նորոգում-1,084---1,084-
Ոռոգման համակարգերի կառուցումՈռոգման համակարգերի հիմնանորոգում----5,1275,127-
Ոռոգման համակարգերի կառուցումՀամաշխարհային բանկի աջակցությանբ իրականացվող Ոռոգման համակարգերի վերականգնման վարկային ծրագիր-37,445---37,445-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումՋրամատակարարման և Ջրահեռացման (սեկտորի) ծրագիր---273,631-273,631-
Ընդամենը`79,99338,529-273,6315,127397,280-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին