Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Արագածոտն / ք. Թալին

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Բնակարանաշինությունք. Թալինի Տերյան 22 շենքի տանիքի հիմնանորոգում11,887----11,887-
Բնակարանաշինությունք. Թալինի Միրոյան 8 շենքի տանիքի հիմնանորոգում19,825----19,825-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Շահումյանփ. թիվ 5 շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----8,3808,380-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Շահումյան փ. թիվ 4 շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----13,27013,270-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Շահումյան փ. թիվ 2 շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----8,3808,380-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Սպանդարյան փ. թիվ 11շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----8,5758,575-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Խանջյան փ. թիվ 15 շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----6,9406,940-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Տերյան փ. թիվ 24 շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----13,58013,580-
ԲնակարանաշինությունԹալինի Տերյան փ. թիվ 28 շենքի տանիքի հիմնանորոգում /հրատապ/----10,36010,360-
ԲնակարանաշինությունԹալին քաղաքի բազմաբնակարան շենքերի տանիքների վերանորոգում (երկրորդ հրատապ ծրագիր)-----42,800-
Կրթական օբյեկտներք. Թալինի վարժարանին կից կենտրոնի վերանորոգում3,000----3,000-
Կրթական օբյեկտներԹալինի թիվ 1 դպրոցի հիմնանորոգում և նախագծում-69,13451,151--120,285-
Կրթական օբյեկտներ«Թալինի արհեստագործական ուսումնարան» ՊՈԱԿ հիմնանորոգում---165,881-165,881-
Նախադպրոցական հաստատություներք. Թալինի մանկապատանեկան մարզադպրոցի հիմնանորոգում48,000----48,000-
Նախադպրոցական հաստատություներք. Թալինի թիվ 1 մանկապարտեզի վերանորոգում77,300----77,300-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումԹալին քաղաքի ներհամայնքային ջրամատակարարման համակարգի վերանորոգում, վերակառուցում--117,000--117,000-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումԱսիական Զարգացման Բանկի ֆինանսավորմամբ իրականացվող ջրամատակարարման և Ջրահեռացման (սեկտորի) ծրագիր-------
Ընդամենը`160,01269,134168,151165,88169,485675,463-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին