Մարզերում իրականացված ներդրումները ըստ համայնքների

Արագածոտն / Աշնակ

ՈլորտԱշխատանք20072008200920102011Ընդամենը2012
Կրթական օբյեկտներԱշնակի դպրոցի հիմնանորոգում /հրատապ/----87,60087,600-
Նախադպրոցական հաստատություներգ. Աշնակի մանկապարտեզի վերանորոգում3,500----3,500-
Ոռոգման համակարգերի կառուցումԱշնակիՈռոգման համակարգերի հիմնանորոգում----9,0009,000-
Ջրամատակարարում և ջրահեռացումԱշնակի խմելու ջրի բաշխիչ ցանցի վերակառուցում53,260-56,298--109,558-
Ընդամենը`56,760-56,298-96,600209,658-

* Գումարները ներկայացված են հազ. դրամով

← Վերադառնալ ցուցակին