Կառավարությունն էական բարեփոխում է իրականացրել պետական կառավարման համակարգում։ Բարեփոխման անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր`

  • պետական բյուջեի միջոցների արդյունավետ օգտագործման,
  • պետության կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի բարձրացման,
  • պետական կառավարման համակարգի թափանցիկության և հաշվետվողականության բարձրացման, կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման հրամայականներով։

Իրականացված և իրականացվող բարեփոխումները ներառում են.