Իրական հատվածի ներդրումներ468.5 մլրդ դրամ (1.3 մլրդ ԱմՆ դոլար)
պետական տարբեր ծրագրերով (օպերատիվ շտաբի կողմից հաստատված) իրական հատվածի վարկավորում122 մլրդ դրամ
կառավարության հաստատած ներդրումային ծրագրերով ապահովված ներդրումներ88.5 մլրդ դրամ
արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների կողմից հիմնական միջոցներում եւ ժամանակակից սարքավորումներում կատարված ներդրումներ226.7 մլրդ. դրամ
պետական ծրագրերով գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված ներդրումներ31.3 մլրդ դրամ