Իրական հատվածի ներդրումներ468.5 մլրդ դրամ (1.3 մլրդ ԱմՆ դոլար)
պետական տարբեր ծրագրերով (օպերատիվ շտաբի կողմից հաստատված) իրական հատվածի վարկավորում122 մլրդ դրամ
կառավարության հաստատած ներդրումային ծրագրերով ապահովված ներդրումներ88.5 մլրդ դրամ
արդյունաբերության ոլորտի ընկերությունների կողմից հիմնական միջոցներում եւ ժամանակակից սարքավորումներում կատարված ներդրումներ226.7 մլրդ. դրամ
պետական ծրագրերով գյուղատնտեսության ոլորտում կատարված ներդրումներ31.3 մլրդ դրամ


Ներդրումներ ենթակառուցվածքներում979 մլրդ դրամ (2.6 մլրդ ԱՄՆ դոլար)
ջրամատակարարման ոլորտ105 մլրդ դրամ
ճանապարհաշինություն113 մլրդ դրամ
էներգետիկ համակարգ402 մլրդ դրամ
օդային հաղորդակցության ոլորտ70 մլրդ դրամ
հեռահաղորդակցության ոլորտ289 մլրդ դրամ


Կապիտալ ներդրումներ սոցիալական ոլորտում221 մլրդ դրամ (613 մլն ԱմՆ դոլար)
բնակարանային ապահովում101 մլրդ դրամ
կրթության ոլորտ87 մլրդ դրամ
առողջապահության ոլորտ23 մլրդ դրամ
մշակույթ10 մլրդ դրամ